Autodijagnostika

Skoro svako vozilo danas ima ugrađen neki elektronski sistem koji zahtjeva kompjutersko pronalaženje greške ili kvara na automobilu. Prilikom nastanka kvara elektronski sistem pamti informaciju kao grešku, i povezivanjem vašeg automobila na dijagnostički uređaj, naš serviser će imati tačnu informaciju o kvaru.

Dijagnostički uređaj omogućava čitanje/brisanje memorijskih grešaka, čitanje parametara, test komponenti, prilagođavanje, programiranje i reset servisnih intervala. U našem servisu , dijagnostifikovanje kvara obavljamo sa originalnim licenciranim dijagnostičkim uređajima.

  • PROFESIONALNI STANDARDI

  • KVALITET USLUGA

  • ODGOVORNOST PREMA POSLU

  • PROFESIONALNI PRISTUP

  • PRIHVATLJIVE CIJENE